Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/15/17 in all areas

  1. 1 point
    Atėjęs į serverį pamačiau, kad pagaliau išimti SG iš vipmenų, tačiau atsirado klaidelė.. Dabar vip ginklus duoda tokiuose mapuose kaip aim,awp. Žaidėjai mėto fb,he granatas. Reikėtu išjungti tai
  2. 1 point
    Atrodo viskas susitvarke,jeigu dar kokiu map bus su sia klaida,parasykit