Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/06/18 in all areas

  1. 2 points
    Administracijos prašymu, kilus įtarimams dėl naudojamų papildomų programų. Neskenavai su wg, ko pasekoje būtų užtrukę kelias minutes, unban nebus. Tema rakinama.