Šiuo raštu aš, toliau – „Asmens duomenų subjektas“, vykdydamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 2016/679 nuostatas, savo noru ir savo interesais suteikiu savo sutikimą tinklalapio administracijai (toliau – „Tinklalapis“, adresas: https://konteris.lt/) apdoroti mano asmens duomenis, nurodytus registracijos metu užpildant internetinę formą tinklalapyje konteris.lt, siunčiamą (užpildomą) naudojant Tinklalapį.

Pateikdamas savo asmens duomenis, aš perduodu tikrą informaciją, susijusią su manimi kaip Asmens duomenų subjektu, įskaitant mano pavardę, vardą, tėvo vardą, adresą, išsilavinimą, profesiją, kontaktinius duomenis (telefoną, elektroninį paštą, pašto adresą), nuotraukas, kitą informaciją. Aš suprantu asmens duomenų rinkimą, sistematizavimą, kaupimą, tikslinimą, atnaujinimą, keitimą, naudojimą, platinimą, perdavimą, įskaitant tarptautinį anonimizavimą, blokavimą, sunaikinimą, neterminuotą saugojimą ir bet kokius kitus veiksmus (operacijas) su asmens duomenimis.

Asmens duomenų subjekto asmens duomenų apdorojimas vykdomas tik siekiant užregistruoti asmens duomenų subjektą tinklalapio duomenų bazėje ir toliau siųsti asmens duomenų subjektui pašto pranešimus ir SMS pranešimus, įskaitant reklaminio turinio, su tinklalapiu susijusių asmenų ir (arba) subrangovų, informacinių ir naujienų siuntinių ir kitos reklaminės ir naujienų informacijos turinio.

Asmens duomenų subjekto asmens duomenų apdorojimo sutikimo išdavimo data yra registracinės internetinės formos siuntimo iš tinklalapio data.

Asmens duomenų subjekto asmens duomenų apdorojimas gali būti atliekamas naudojant automatizavimo priemones ir (arba) be jų naudojimo pagal galiojančius teisės aktus ir tinklalapio vidinius nuostatus.

Tinklalapis priima būtinas teisines, organizacines ir technines priemones arba užtikrina jų priėmimą asmens duomenų apsaugai nuo neteisėtos ar atsitiktinės prieigos prie jų, sunaikinimo, pakeitimo, blokavimo, kopijavimo, teikimo, platinimo, taip pat nuo kitų neteisėtų veiksmų, susijusių su asmens duomenimis, ir prisiima įsipareigojimą išlaikyti asmens duomenų subjekto asmens duomenų konfidencialumą. Tinklalapis turi teisę įtraukti asmens duomenų subjekto asmens duomenų apdorojimą subrangovams, taip pat turi teisę perduoti asmens duomenis susijusiems asmenims, užtikrindamas, kad tokie subrangovai ir susiję asmenys prisiima atitinkamus įsipareigojimus dėl asmens duomenų konfidencialumo.

Galite perskaityti esamą privatumo politiką, apsilankę puslapyje https://konteris.lt/privacy-policy

Aš susipažinau, kad: Šis sutikimas dėl mano asmens duomenų, nurodytų registracijos metu tinklalapyje, siunčiamų (užpildomų) naudojant tinklalapį, apdorojimo galioja 20 (dvidešimt) metų nuo registracijos tinklalapyje, sutikimas gali būti atšauktas mano pagrįstu prašymu, trečiųjų šalių asmens duomenų teikimas be jų sutikimo lemia atsakomybę pagal galiojančius teisės aktus.

Autorizacija
Dabar online
Nerasta vartotojų